Biz de star doktor istemeyiz

Biz de star doktor istemeyiz

Nusret Şefik

Oytun vakası gibi BAŞTACI edip sonra yerle yeksan etmesin halk , tanıtalım diye yazayım dedim.

Korona sürecinde CNN TÜRK’de Devlet Yapamıyorsa, Bu Halk Zekatıyla Fitresiyle Fakirine Sahip Çıkar (Canlı yayında çalışmak zorunda olanların sesi oldu) diyen Dr. Serdar Savaş’ı tanımak ister misiniz?

Biz de star doktor istemeyiz

Gentest

Halbuki mümkün olanla kanaat etseler, hayallerindekini hakikat zannetmekten vazgeçseler bu böyle olmaz. herkes tabii olanı kabul eder, ortada ne hayal sukutu, ne inkisar kalır

Sabahattin Ali

Amerikan Hastanesi’nde neler oluyor?

Amerikan Hastanesi’nin yenileme yatırımlarını henüz tamamladığı, yeni açılan İtalyan Hastanesi’nin ise düzgün şekilde işlemeye başlamadığı ve leasing ödemelerinin sürdüğü dönemde Hastane’de bir danışmanlık projesi başlatılıyor.. “Dünya Sağlık Örgütü”nün bazı Avrupa ülkeleriyle ilgili biriminde başkan yardımcılığı yapmış bulunan ve hastane yönetiminde hiçbir deneyimi de bulunmayan Serdar Savaş, Vehbi Koç Vakfı yöneticilerini ve Koç ailesini ikna ederek Hastane’ye önce danışman olarak giriyor.

Bu iş için 150 bin doları da -Vakıf yöneticisinin baskısıyla- peşin peşin alıyor. Sonra bir yandan VKV ile Koç ailesini, diğer yandan gizli toplantılarla hastane personelini, doktorların kendilerini sömürdüğüne ve zararın nedeni olduklarına ikna ediyor. (Ve işi garantiye aldığı bugünlerde de bir danışmanlık bürosu kuruyor.)

Biz de star doktor istemeyiz

Yönetimi ve doktorları suçlayan ve hiçbir bilimsel temele dayanmayan bir rapor hazırlayarak bu raporla önce yöneticileri görevden aldırıyor ve danışmanlığın yanında tam yetkili yönetici olarak da hastanenin başına geçiyor.

“STAR DOKTOR İSTEMEM”

Halihazırda kanser, kalp ve tüp bebek konularında ülkenin en iddialı hastanelerinden biri olan Amerikan Hastanesi’ni “Bu alanlarda Avrupa’nın ilk beşi arasına sokacağız” diyen Serdar Savaş yönetime geçer geçmez soyadına uygun olarak doktorlarla savaşa başlıyor. Muayenehaneler kapatılacak, doktorlar, kendisinin belirleyeceği bir ücretle maaşlı memur gibi çalışacak. Sigortalı hastaları hastaneye çekecek HMO sistemi getirilecek.

Biz de star doktor istemeyiz

Oysa bu sistemle daha önce diğer ülkelerde çalışmış tüm doktorlar HMO’nun aracı şirketlere, sigorta şirketlerine yaradığını, hastaya ise yarar sağlamadığı gibi uzun vadede zarar verdiğini, şu anda bile ABD’de bununla ilgili olarak devam eden davalar olduğunu belirtiyorlar.

Biz de star doktor istemeyiz

Gene bakıp hastalığı tespit eden merkez Gentest açıldı

96’lık Kıbrıs gazisi gen testi ile hayat tarzını yeniden şekillendirdi

Dr.Serdar Savaş

Meslek yaşamına Diyarbakır Şehitlik Sağlık Ocağı Hekimi olarak başlayan Dr. Savaş Adana Sucuzade Sağlık Ocağı Hekimliği yapmış, bu görevleri sırasında takdirname ile ödüllendirilmiştir. Sağlık Bakanı Bülent Akarcalı tarafından, 26 yaşındayken Türkiye’nin en genç sağlık müdürü olarak Adana İl Sağlık Müdürlüğü görevine getirilmiş ve bu görevde gösterdiği başarılı çalışmalarından ötürü zamanın Başbakanı Turgut Özal’ın talimatıyla 28 yaşında Sağlık Bakanlığı’na müşavir olarak atanmıştır. Bu görevi sırasında Dünya Sağlık Örgütü’nün ‘Herkese Sağlık’ programını Türkiye’de hayata geçirmek üzere ‘Milli Sağlık Politikası’nın hazırlığını yürütmüştür. 1989 yılında Bulgaristan’dan sınır dışı edilen Türk asıllı insanların durumunu uluslararası alana taşıyarak seslerinin tüm dünyaya duyurulmasında rol oynamıştır.

1991 yılında zamanın Sağlık Bakanı Yaşar Eryılmaz ve Müsteşar Tandoğan Tokgöz tarafından Sağlık Projesi Genel Koordinatörlüğü’ne getirilmiş, akabinde Sağlık Bakanı Yıldırım Aktuna tarafından, 31 yaşındayken Türkiye’nin en genç müsteşar yardımcısı olarak atanmıştır. Birinci ve İkinci Ulusal Sağlık Kongreleri’nin düzenlenmesi, Sağlık Reformu Programı’nın hazırlanması, Ulusal Sağlık Politikası’nın hazırlanması, Dünya Bankası’nın finans ettiği Birinci Sağlık Projesi’nin uygulanması, İkinci Sağlık Projesi’nin hazırlanması çalışmalarını yürütmüştür. Türkiye’nin uluslararası alanda aktif bir şekilde temsil edilmesi, dünyadaki Türk asıllı topluluklarla Azerbaycan, Türkmenistan, Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan, Arnavutluk, Bosna-Hersek, KKTC’nin sağlık bakanları ile Dünya Sağlık Örgütü, Dünya Bankası, UNICEF, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın üst düzey yöneticilerinin katıldığı ve doğu bloğunun yıkılmasından sonra bu ülkeleri sağlık alanında ilk kez toplayan uluslararası sağlık işbirliği konferansını İstanbul’da toplanmasını ve ilk kez bir işbirliği anlaşması imzalanmasını sağlamıştır. Bu çalışmaları takdirname ilk taltif edilmiştir.  

Biz de star doktor istemeyiz

Türkiye’de Sosyalleştirmenin 50 Yılı

Bu tarihte Sağlık Bakanı Yıldırım Aktuna (ilk Sağlık Bakanlığı 20 Kasım 1991-25 Haziran 1993, ikinci Bakanlığı 7 Mart 1996-26 Nisan 1997 arasındadır) ve Proje Genel Koordinatörü Serdar Savaş’tır. Proje sıralanan amaçlar doğrultusunda değişik yayınlar da çıkarmıştır. Bunlardan önemlileri, Hastane Bilgi Sistemleri, Kadın Yöneticiler ve Sağlık Bakanlığı Teşkilatına Dağılımı, Sağlık Bakanlığı Kültür Araştırması, Avrupa’da Genel Pratisyenlik/Aile Hekimliğinin İdari ve Mesleki Gelişimi, Türkiye Sağlık Harcamaları, Finansmanı ve 1994-1998 arasında çıkartılan Sağlıkta Strateji Dergisi’dir.

Biz de star doktor istemeyiz
Biz de star doktor istemeyiz
Biz de star doktor istemeyiz
Biz de star doktor istemeyiz
Biz de star doktor istemeyiz