Ebru Yılmaz

Home Ebru Yılmaz
Bir Taksim öyküsü

Bir Taksim öyküsü

Ebru Yılmaz “Umut Durağında Seçim” “…bir şehir farklı tür insanlardan oluşur; benzer insanlar bir şehir meydana getiremezler.”– Aristoteles Neşenin, umudun, hüznün, acının, direnişin, kavganın, ölümün… Neredeyse insana ve dolayısıyla topluma ait her duyguyu yaratan eylemin kimi zaman kolektif, kimi zaman sessizce bireye özgü şekilde yaşandığı yegâne mekân, Taksim! Mekânın üretimi, toplumsal, sosyal, ekonomik ve fiziksel etmelerin ilişkiler ağından doğar, yenilenir,...

Sahipsiz kentimizin yeni yarası: Galata Kulesi

Sahipsiz kentimizin yeni yarası: Galata Kulesi

Ebru Yılmaz ‘‘Kent hakkı bir feryat ve talep gibidir…’’Henri Lefebvre Yaşayan, yaşatan, dönüştüren ve her daim içerisinden doğacak dönüşüm talebine açık olan, rastlantısallığın ve devinimin olanlığını kabul eden, en canlı organizma tanımı en kapsayıcı kent tanımıdır. Kenti ‘oeuvre’’ (sanat eseri) olarak tanımlayan Lefebvre, toplumun, politikanın, refah ve bilgi düzeyinin, karşılaşmaların, rastlantısallığın, oyunun, eğlencenin üretildiği yer olması sebebiyle bu canlı ve devasa...

Kimliklenmenin yeni düzleminde, yeni dünya umudu

Kimliklenmenin yeni düzleminde, yeni dünya umudu

Ebru Yılmaz Bireyin kendisiyle özdeşleşme yani kimliklenme sürecinin en belirgin parametrelerinden biri çevresel ilişkileri, konumlandığı bağlamdır. Bireyin var oluşsal süreçlerinde konumlandığı çevresel bağlam, zamanla yapısal olarak değişmiştir. Ferdinand Tönnies iki temel sosyoloji kavramıyla bu tarihsel akıştaki çevresel bağlamları tanımlamamıza aracılık eder. Gemeinschaft bir çevresel bağlamda var olan birey, kimliklenme sürecinde sorgulayıcı bir yol izlemez; tanımlanmış bir aidiyet içerisinde var olur...

Futbol; bireyin kökü, kentin ruhu

Futbol; bireyin kökü, kentin ruhu

Ebru Yılmaz Huizinga,  insan eylemlerinin içeriğini oyun üzerinden kurar ve “homo ludens” oynayan insanı; varoluşundan itibaren oyunla kültürü var eden olarak tanımlar. Böylelikle kültür, ilk andan itibaren oynanarak var olur. Homo-ludens, ekonomik kaygılarla haraket eden, bilen ve yapabilen diğer tanımlardan farklılaşan özellikler barındırır ve bu özellikler, oyun üzerinden okunarak Huizinga tarafından şöyle sıralanmıştır;  homo-ludens özgürdür, oyun zamanı ve oyundaki güç...

Kenti düşlemek ve ütopyanın yanılgısı

Kenti düşlemek ve ütopyanın yanılgısı

Ebru Yılmaz Hornby gibi, düşlerde var olan ve geçekleştirilmesi olanaksız toplum  diye tanımlamak da mümkün, More gibi,  başka bir gerçekliğin projesi olarak tanımlamak da, sanırım ben burada Gilles’in, kansız ve soylu, madeni bir para kadar  temiz, gölgesiz, ölümcül hastalıklardan uzak, halkı kukla ve hayaletlerden oluşan, dünyaya özgü olmayan kamuca tanınmamış mükemmel ülke tanımına tutunacağım. Literatürde onlarca tanımı olan kimi için...