Hazan Özturan

Home Hazan Özturan
Kimlik aktivizmlerinde bir muamma: Ayrıcalık tartışması

Kimlik aktivizmlerinde bir muamma: Ayrıcalık tartışması

Hazan Özturan Bir süredir özellikle sosyal medya platformları üzerinden devam eden TERF[1] tartışmaları, oldukça önemli başka bir kavramı Türkiye’deki feminist aktivizmin gündemine getirdi: Ayrıcalık. Günlük hayatta başka bir alt metinle kullanımda olan “ayrıcalık” kavramının, sosyal eşitsizlikleri vurgulamak için kullanılması pek çok kişide tepki uyandırdı. “Ayrıcalık” kelimesinin, bu tartışmada ne şekilde devreye sokulduğunu anlamak için kelimenin sözlük karşılığı yetersiz kalıyor diye...